อย่านิ่งนอนนาน

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2550

 

บรรทมยามหนึ่งไท้              ทรงฤทธิ์

หกทุ่มหมู่บัณฑิต                    ทั่วแท้

สามยามพวกพาณิช             นรชาติ

นอนสี่ยามนั้นแล้ เที่ยงแท้          เดียรฉาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018931599458059 Mins