อย่าประมาท

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2550

ช้างสารหกศอกไซ้                     เสียงา

งูเห่ากลายเป็นปลา                อย่าต้อง

ข้าเก่าเกิดแต่ตา ตนปู่                 ก็ดี

เมียรักนอนร่วมท้อง อย่าไว้              วางใจ

 Total Execution Time: 0.0033740997314453 Mins