เมืองเข็ญใจ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2549

 

เอาสารเทียมอูฐโอ้                           เป็นมูล

เก็บปัดเทียมแก้วปูน                            ค่าไว้

เมืองใดพิกัติพูน                         มีดั่ง นี้นา

นับแต่ไกลอย่าได้                 ไต่เต้าเมืองเข็ญ

 Total Execution Time: 0.0011211673418681 Mins