เพียรมาก

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2550

 

เมียมากจุ่งระมัดหมั้น             ตัวตน

มันย่อมหามนต์ดล            คิดร้าย

รักนักมักหลงกล                การเสน่ห์

ควรประหยัดหย่าหง้าย           จักสิ้นเสียตัว

 Total Execution Time: 0.0081396500269572 Mins