บุคคลควรติเตียน

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2550

 

ข้าท่านคร้านหลีกเจ้า                จากเจียร

ซีบ่เล่าเรียนเขียน                   อ่านไซริ

ชาวนาละความเพียร                  ไถถาก

สามสิ่งนี้โหดให้               โทษแท้คนฉิน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร