ปัญญาเหนือโลก

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2550

 

นายเรือนใหญ่อยู่เหย้า              เรือนตน

นายช่างเป็นใหญ่คน            ลูกบ้าน

ท้าวพระยาใหญ่กว่าชน ในเขต            แดนนา

นักปราชญ์ใหญ่แปดด้าน              ทั่วด้าวทิศา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010517676671346 Mins