กบในกะลา

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2549

 

รู้น้อยว่ามากรู้                                 เริงใจ

กลกบเกิดอยู่ใน                            สระจ้อย

ไป่เห็นทะเลไกล                           กลางสมุทร

ชมว่าน้ำบ่อน้อย                   มากล้ำลึกเหลือ

 Total Execution Time: 0.001581601301829 Mins