อวดอ้าง

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2549

 

รูปชั่วมักแต่งแกล้ง                                เกลาทรง

ใจขลาดมักอาจอง                                    อวดสู้

น้ำพร่องกะละออมคงกระฉอก              ฉานนา

เฉาโฉดโอษฐ์อวดรู้ว่ารู้                    ใครเทียม

 Total Execution Time: 0.015934650103251 Mins