อวดอ้าง

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2549

 

รูปชั่วมักแต่งแกล้ง                                เกลาทรง

ใจขลาดมักอาจอง                                    อวดสู้

น้ำพร่องกะละออมคงกระฉอก              ฉานนา

เฉาโฉดโอษฐ์อวดรู้ว่ารู้                    ใครเทียม

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร