อย่าล่วงเกินผู้น้อย

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2550

 

หญิงทาสทางทาสใช้                  โดยควร

อย่าและเล็มลามลวน                   วากเว้

รู้รสก่อเชิงชวน                           ใช้ยาก

ดังแมลงป่องจระเข้ ก่งแหง้ง             อนหาง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016804766654968 Mins