ยอดชาย

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2550

 

รบศึกชนะได้                  ในณรงค์

รบแม่เรือนตัวยง                    ขยาดแพ้

รบใจชักให้คง                      ความสัตย์

ถือว่าผู้นั้นแล้                เลิศล้ำชายชาญ

 Total Execution Time: 0.016413831710815 Mins