ชนะด้วยความดี

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2550

 

ผจญคนมักโกรธด้วย               ไมตรี

ผจญหมู่ทรชนดี                            ต่อตั้ง

ผจญคนจิตโลภมี              ทรัพย์เผื่อ แผ่นา

ผจญอสัตย์ให้ยั้ง             หยุดด้วยสัตยา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016016832987467 Mins