ผู้ชนะที่แท้จริง

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2550

 

คนใดคนหนึ่งผู้                    ใจฉกรรจ์

เคียดฆ่าคนอนันต์                   หนักแท้

ไปปานบุรุษอัน               ผจญจิต เองนา

เธียรท่านเยินยอแล้                   ว่าผู้มีชัย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020237497488658 Mins