ผูกใจ

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2550

 

จำสารสัปปลอกเกี้ยว                ตีนสาร

จำนาคมนต์โอฬาร                 ผูกแท้

จำคนเพื่อใจหวาน             ต่างปลอก

จำโลกนี้นั่นแล้             แต่ด้วยไมตรี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009274164835612 Mins