หนึ่งคิดกลบพันคุณ

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2549

 

เทพาพันเทพเรื้อง                        ฤทธิรงค์

บ่เท่าพระอินทร์องค์                             หนึ่งได้

คุณพันหนึ่งดำรง ความชอบ                 ไว้นา

มีโทษอันหนึ่งไซร์กลบ                    พันคุณ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0078104138374329 Mins