คนทุกข์อย่าหยาม

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2549

 

ไม้ล้มจักค่ามให้                               ดูการ

คนท่าวล้มข้ามพาน                          ห่อนได้

เสือผอมอย่าอวดหาญเข้าผลัก             เสือแฮ

พาลประทุษฐ์ตกไร้อย่าได้                  ทำคุณ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00093334913253784 Mins