บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๘๒

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2561

บุญที่เราทำตอนมีชีวิตอยู่

จะเป็นที่พึ่งในปรโลก

จะทำให้เราไปเกิดอยู่

ในภาวะที่สูงส่งในสุคติโลกสวรรค์


 

๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0011558691660563 Mins