๗๕ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2561

ทำใจให้ใสๆ เยือกเย็น
ให้ใจเราบริสุทธิ์
ไม่ผูกพันกับคน สัตว์ สิ่งของ
ธุรกิจการงาน บ้านช่อง
สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย
ไม่ผูกพัน

 


 

๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 Total Execution Time: 0.0011719187100728 Mins