๗๔ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2561

ใจที่เหมาะสมในการเข้าถึงธรรม
ต้องเป็นใจที่ปล่อยวาง
ทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง
ใจต้องไม่เกาะ ไม่เกี่ยว
ไม่เหนี่ยว ไม่รั้งเรื่องอะไรเลย
ใจต้องเกลี้ยงๆ ใสๆ
เหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กๆ
ยังอินโนเซ้นท์อยู่นั่นแหละ


๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 Total Execution Time: 0.006140148639679 Mins