เคยมีอคติกับพระสงฆ์

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน เคยมีอคติกับพระสงฆ์

เคยมีอคติกับพระสงฆ์

 

คำถาม : เคยมีอคติและไม่เคารพพระสงฆ์ เคยหันหลังให้เพราะไม่อยากไหว้ จะมีวิบากกรรมอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไร

 

          พระอาจารย์ : วิบากกรรมนั้นก็จะทำให้ เราเองต่อไปจะมีคนที่ไม่เคารพเราหรือว่าถูกติฉิน นินทาต่างๆโดยไม่สมเหตุสมผล ทางแก้ก็คือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพระมีทั้งที่บวชมานาน พึ่งบวช ที่เป็นพระอริยสงฆ์และสมมติสงฆ์ แต่โดยรวมก็คือพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นเราอย่าไปมองพระแบบจับผิดเห็นพระออกข่าวไม่ดีก็นึกติฉินนินทาไป เพราะว่านั้นเป็นเพียงส่วนน้อย แต่พระที่ท่านส่วนใหญ่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่ การเคารพถือว่าเราเคารพพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ให้ใจเราเองมีความผ่องแผ้วมีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างเต็มที่ หมั่นเข้าวัด ฟังธรรม สวดมนต์ปฏิบัติธรรม มีใจผูกพันธ์กับพระรัตนตรัย วิบากกรรมนี้ก็จะเบาบางลงไปแล้วกลับจะเป็นบวกในที่สุด เจริญพร

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011213819185893 Mins