วิธีเดินตามหลังพระสงฆ์

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม
ระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระสงฆ์

วิธีเดินตามหลังพระสงฆ์


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระสงฆ์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม, สมาธิ , Meditation , วิธีเดินตามหลังพระสงฆ์ ,  ทำบุญ


        การเดินตามหลังพระสงฆ์นี้ เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธชายหญิงนิยมปฏิบัติกันสืบมา มีวิธีปฏิบัติดังนี้

               - เดินตามไปเบื้องหลังของพระสงฆ์ โดยให้เยื้องไปทางซ้ายของท่าน

               - ไว้ระยะห่างจากท่านประมาณ ๒-๓ ก้าว

               - เดินตามท่านไปด้วยกิริยาอาการสํารวมเรียบร้อย

               - นิยมไม่แสดงความเคารพผู้อื่น

               - นิยมไม่พูดคุยทักทายปราศรัยกับผู้อื่น

 

 Total Execution Time: 0.0070538679758708 Mins