ตายแล้วไม่สูญจริงหรือ

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2561

ตายแล้วไม่สูญจริงหรือ

ตายแล้วไม่สูญจริงหรือ

       เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่า ตายแล้วสูญมั้ย ประเด็นนี้เขาเลิกเถียงกันไปแล้ว ศาสตราจารย์นายแพทย์เอียน สตีเวนสัน นักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตก

       ได้ลองพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องการเวียนว่ายตายเพราะได้ยินข่าวว่าคนนั้นคนนี้สามารถระลึกชาติได้ เขาจึงลงมือพิสูจน์อยู่ถึง 47 ปี 

       แล้วก็ได้พบคนที่สามารถยืนยันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้ เมื่อพิสูจน์ได้ 100เปอร์เซ็นต์ก็ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนักวิทยาศาสตร์และเป็นที่ยอมรับกันหมด 3 พันกว่าคน เขาสรุปจบและเลิกเถียงกันแล้ว

       คนที่ยังไม่รู้นี่เชย เราต้องไม่เชยแล้ว บทความของศาสตราจารย์นายแพทย์เอียน สตีเวนสันทำให้คนอเมริกันซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ที่สอนว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดยอมรับได้ว่าตายแล้วไม่สูญและตอนนี้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็เชื่ออย่างนั้น เพราะหลักฐานการระลึกชาติของผู้คนจำนวนมากเป็นข้อยืนยันที่ชัดเจนที่สุด

       เพราะฉะนั้น พวกเราที่ได้เกิดบนดินแดนพระพุทธศาสนานั้นถือเป็นบุญของเราอยู่แล้ว สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้นไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องจริง พระองค์ได้ทรงตรัสรู้สัจธรรมคู่โลก แล้วทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนำธรรมะมาสอนชาวโลกให้ได้เรียนรู้จะได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

       ดังนั้นตั้งใจศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วประพฤติปฏิบัติให้ดีเถิดจะเป็นความสุขต่อเราเองทั้งในชาติและในชาติหน้าตลอดไป เพราะตายไปแล้วไม่สูญ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.037222866217295 Mins