วิธีครองใจคน

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2561

วิธีครองใจคน

วิธีครองใจคน

         วิธีการครองใจคนให้อยู่หมัดในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าให้ไว้  4  ข้อ

         ปฏิบัติตามนี้แล้วอยู่หมัดแน่นอน  ครองใจคนได้แน่นอน

         ข้อที่หนึ่งก็คือว่า  ให้เป็นคนมีน้ำใจ  คือรู้จักแบ่งปันให้ทาน  คนมีน้ำใจใคร ๆ ก็ชอบ  เอาแต่ได้ไม่มีใครชอบหรอก

         ข้อที่สอง  คือ  เป็นคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่น  ท่านเรียกว่ามีปิยวาจา  คนที่ดูถูกคนใคร ๆ ก็ไม่ชอบ  แต่คนที่รู้จักให้เกียรติคนนั้นคนนี้นะ  แม้เป็นผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติผู้น้อย  คนอื่นก็รู้สึกว่าตัวเองจะชอบเขาแล้วมีเสน่ห์

         ข้อที่สาม  คือ  เป็นคนที่ตั้งใจฝึกตัวเองจนมีความรู้ความสามารถ  เป็นคนมีประโยชน์  แล้วใช้ความรู้ความสามารถนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย ใคร ๆ ก็รู้สึกว่าคนนี้ดูดีจังเลยนะ  ถ้าเกิดเขาได้มาช่วยเราแล้วหล่ะก็จะเป็นประโยชน์มาก ๆ เลย  คนก็อยากเข้าใกล้  แต่คนที่ไร้สมรรถภาพไม่มีความสามารถ  เสน่ห์ในตัวก็จะหย่อนลงไป

         ข้อที่สี่  คือ  วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพของตัวเอง  จะเป็นพี่เป็นน้อง  ผู้ใหญ่ผู้น้อย  ก็วางตัวได้เหมาะสมแล้วสม่ำเสมอ  อารมณ์ไม่หวือหวา  สามารถคาดเดาได้  คนเข้าใกล้ก็สบายใจเข้าใกล้แล้วเย็น  ได้สี่ข้อนี้ครบเมื่อไหร่อยู่หมัดแน่นอน  ครองใจคนได้ทั้งโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.003366231918335 Mins