๑๖๒ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2561

พระธรรมกาย
มีอยู่แล้วในตัวของเรา
กายภายในก็มีอยู่
ดวงธรรมก็มี แสงสว่างก็มี
แต่ว่าความมืดมันมาบดบังใจเรา
ที่เขาเรียกว่า นิวรณ์
แล้วพอเราทำไม่ถูกวิธีไปอีก
ก็ยิ่งไปกันใหญ่

 


 

๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘