๑๓๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2561

รอยยิ้ม
ทำให้รอยย่นหาย
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖