๗๒ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2561

ถ้าใจอัศจรรย์
ก็จะได้สมบัติอัศจรรย์
ถ้าใจอยู่เหนือธรรมชาติ
เราก็จะได้สมบัติ
ที่เหนือธรรมชาติ

 


 

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.00097666581471761 Mins