๗๓ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2561

สมบัติจะมาได้
ต้องมีบุญอยู่ในตัว

 


 

๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙