๗๔ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2561

ตำแหน่งทุกตำแหน่ง
เป็นของกลางๆ
อายุ วรรณะ สุขะ ยศ อธิปไตย
แล้วแต่ใครจะไขว่คว้าเอา

 


 

๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0017776171366374 Mins