การปฏิบัติตนต่อมารดาผู้มีคุณ

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2561

การปฏิบัติตนต่อมารดาผู้มีคุณ

การปฏิบัติตนต่อมารดาผู้มีคุณ

         ทำตัวเราให้ดีให้ท่านชื่นใจ  ดำรงชื่อเสียงวงศ์ตระกูลได้ ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน  ท่านมีธุระการงานใด ๆ เราช่วยแบ่งเบาภาระ 

         จะเป็นงานบ้านงานธุรกิจก็ตาม  หรือแม้ว่าท่านเองไม่ได้ทำงานแล้ว  เราเป็นคนทำงาน  ก็คือเราทำงานแล้วก็หาปัจจัยมาให้ท่านและก็ดูแล  อย่าดูแต่วัตถุนะ  ต้องดูจิตใจด้วย  จัดเวลาไปหาท่านเยี่ยมเยียนให้ท่านไม่เหงา  รู้สึกอบอุ่นลูกหลานคิดถึงอย่างนี้เป็นต้น  นี่คือขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ 

         เมื่อท่านละโลกไปแล้วตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศล  อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ  นี่คือหน้าที่ของลูก  และถ้าเกิดต้องการทดแทนพระคุณของท่านให้หมดจริง ๆ แล้วหละก็  ให้ได้เต็มที่จริง ๆ แล้วหละก็  ท่านบอกว่า  ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ชักนำให้ท่านศรัทธาให้ได้  ท่านยังไม่ได้ให้ทาน  ชักนำให้ท่านให้ทานให้ได้  ท่านยังไม่ได้รักษาศีล  ชวนให้ท่านรักษาศีลให้ได้  ท่านยังไม่ได้สวดมนต์ทำภาวนา  ชวนให้ท่านตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาให้ได้  ใครทำให้ได้อย่างนี้หละก็  ได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017707900206248 Mins