ดื่มเหล้าไม่ให้ใครเดือดร้อน

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2561

ดื่มเหล้าไม่ให้ใครเดือดร้อน

ดื่มเหล้าไม่ให้ใครเดือดร้อน

        คำถาม : ดื่มสุราแต่ไม่เมา ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน บาปหรือไม่ครับ

       พระอาจารย์ : บาปคุณโยม บางคนคิดเงินก็ของเรา ปากก็ของเรา ซื้อแล้วดื่มอยู่บ้านแล้วนอนหลับ ไม่น่าจะเป็นบาปอะไร มันเป็นกฎแห่งกรรมที่วางเกณฑ์ไว้อย่างนั้น เพราะความจริงแล้วเราไม่ได้เบียดเบียนใคร แต่เราเบียดเบียนตัวเราเอง ฆ่าตัวตายก็ถือว่าบาปเหมือนการฆ่าคนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการดื่มเหล้า คนที่เราเบียดเบียนก่อนคือตัวของเรา เราคิดว่าไม่เป็นไร แต่ความจริงมันมีผลกระทบกับคนในครอบครัว อย่าไปทำขอให้ตั้งใจรักษาศีลให้ดี แล้วหลีกห่างอบายมุขชีวิตจะก้าวหน้าและดีขึ้น เจริญพร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011115988095601 Mins