๖ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2561

บุญเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง
เป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์
ที่จะขจัดกิเลสอาสวะ
สิ่งที่เป็นมลทินของใจเราให้หมดไป

 


 

๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0050877332687378 Mins