๗ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2561

บุญ คือ พลังงานความบริสุทธิ์
ที่จะขจัดพลังงานความไม่บริสุทธิ์
ให้หมดสิ้นออกไปจากกายวาจาใจ
จากธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเรา

 


 

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0049131155014038 Mins