๑๖๘ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2561

ความดีทำเพียงครั้งเดียว
แต่ระลึกได้หลายครั้ง
และทุกครั้งที่ระลึกถึง
จะนำมาซึ่งความปีติและภาคภูมิใจ
เป็นสุขใจที่ได้นึกถึง
ได้พูดถึง ได้เล่าสู่กันฟัง
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0016706307729085 Mins