๑๖๗ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2561

การนึกถึงบุญ
ทำให้ใจเราห่างจากบาปอกุศล
ยิ่งนึก ยิ่งปลื้ม
บุญยิ่งขยาย ใจยิ่งบริสุทธิ์
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0087899843851725 Mins