๑๖๙ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2561

คลายเครียดด้วยการสั่งสมบุญดีกว่า
ทำแล้วมีความสุข ได้บุญ
ได้พ้นเวรพ้นกรรม
และเมื่อตายแล้วก็จะไปดี
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0011678496996562 Mins