๑๙๑ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2561

แค่ปล่อยวาง
ไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไป
แค่นี้ก็จะเข้าถึง
ความสงบสุขภายใน
ได้อย่างง่ายๆ เลย

 


 

๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๗