๑๕๘ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2561

เราใช้บุญเก่าทุกวัน
ก็ต้องสั่งสมบุญใหม่
ให้เกิดขึ้นทุกวัน
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗