๑๕๙ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2561

บุญเก่าใช้ทุกอนุวินาที
บุญใหม่สร้างกันทุกอนุวินาที
หรือเปล่า
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0010181983311971 Mins