๑๖๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2561

สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ
แล้วอธิษฐานจิต
อย่าให้มีวิบากกรรมใดมาตัดรอน
๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.001158332824707 Mins