๑๔ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2561

บุญอย่างเดียวเท่านั้น
ถึงจะเอาชนะบาปได้
จะไปใช้วิธีการอื่นไม่ได้เลย
จะเรียนสูงแค่ไหน
มีทรัพย์ให้มากแค่ไหน

มีพวกพ้องบริวารเยอะ
มียศถาบรรดาศักดิ์
อำนาจวาสนามากแค่ไหน
ไปเอาชนะบาปไม่ได้เลย
ชนะได้ด้วยบุญอย่างเดียว


๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.013818566004435 Mins