๑๕ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2561

เราไม่สร้างบุญไม่ได้
ถ้าไม่สร้างบุญ
บาปก็จะเข้ามายึดครอง
คอยบังคับบัญชาตลอด
แล้วบุญก็ต้องสร้างบ่อยๆ ซ้ำๆ
ให้มากพอที่จะเอาชนะบาปได้


๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0083518306414286 Mins