พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙-๖-๓ ประโยค วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ-ศ- ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย 

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.029161234696706 Mins