นิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล ๕

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2561

คณะครูและนักเรียนเข้าชม และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในนิทรรศการ ๗ ฐานการเรียนรู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์
และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ พุทธประวัติ ๔.๐

ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล ๕ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

 Total Execution Time: 0.0032310843467712 Mins