พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2561

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน "พระธรรมกาย"
และสมโภช "มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล"

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จังหวัดระนอง
วันเสาร์ที่ ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0022446990013123 Mins