พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 78 วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2561

พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 78 วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ