หลวงปู่รู้อนาคตล่วงหน้าว่า..ใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 17

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2561

หลวงปู่รู้อนาคตล่วงหน้าว่า..ใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 17

    หลวงปู่วัดปากน้ำท่านเป็นผู้มีญาณทัสสนะแม่นยำ สามารถมองเห็นอนาคตได้ชัดเจนถึงขนาดที่ว่า รู้ล่วงหน้าว่า ใครจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 17 เพราะท่านพยากรณ์ไว้ล่วงหน้านานเป็นสิบ ๆ ปีว่า ในอนาคตพระธรรมดิลก (ปุ่น ปุณฺณสิริ) จะเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์ คือ จะเป็นพระสังฆราชในอนาคต..!!!

    ซึ่งตอนที่หลวงปู่พยากรณ์นั้น แทบจะไม่มีใครเชื่อ เพราะ ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นไปได้เลย เนื่องจากตอนที่หลวงปู่พยากรณ์นั้น พระธรรมดิลกยังเป็นเพียงพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มุ่งแต่ทำงานและไม่ได้สนใจเรื่องตำแหน่งเลย อีกทั้งพระภิกษุที่รอเป็นพระสังฆราชตามลำดับก็มีอยู่แล้ว แต่อยู่ ๆ ก็มีเหตุพลิกผันเกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ โดยไม่มีใครคาดฝัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 หลังจากที่หลวงปู่มรณภาพไปนานถึง 13 ปีแล้ว พระธรรมดิลก (ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดิลก ระหว่างปี พ.ศ. 2491 - 2498) ท่านก็ได้ขึ้นเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 17 จริง ๆ ตามคำพยากรณ์อย่างไม่มีผิดเพี้ยนตาม ซึ่งสมณศักดิ์ใหม่ของท่าน ก็คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สมเด็จป๋า นั่นเอง

     เรื่องการหยั่งรู้อนาคตของหลวงปู่ ยังมีเรื่องที่สมเด็จป๋าทรงบันทึกไว้ว่า ในช่วงที่หลวงปู่เริ่มอาพาธ สมเด็จป๋า (ช่วงเวลานั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดิลก) ได้พยายามไปเยี่ยมหลวงปู่ ซึ่งการไปแต่ละครั้ง จะไม่บอกใครที่วัดปากนำให้รู้ล่วงหน้าเลย และเวลาที่จะไป ก็เป็นเวลาที่ไม่แน่ไม่นอน เช่น ไปเช้าบ้าง บ่ายบ้าง ค่ำบ้าง โดยสมเด็จป๋าให้เหตุผลไว้ว่า ที่ทำอย่างนี้เพื่อจะได้สังเกตการณ์ว่า พระเณรดูแลเอาใจใส่หลวงปู่ตอนที่ท่านอาพาธอย่างไร

    แต่พอสมเด็จป๋าเดินทางไปถึงวัดปากน้ำทีไร ท่านก็ต้องแปลกใจทุกครั้งว่า มีอาสนะเตรียมไว้รออยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งพระเณรที่วัดปากน้ำจะรู้ล่วงหน้าว่า ท่านจะไป และออกมาคอยต้อนรับ มีอยู่ครั้งหนึ่ง..ทันทีที่สมเด็จป๋าไปถึงวัดปากน้ำ พระที่ออกมารอต้อนรับก็รีบเรียนสมเด็จป๋าว่า “หลวงพ่อท่านออกมารออยู่นานแล้วขอรับ...” จนสมเด็จป๋าต้องเอ่ยปากถามพระเณรกลับด้วยความประหลาดใจว่า “ฉันไม่เคยบอกแก่ใครว่าฉันจะมา.. พวกคุณไปโกหกหลวงพ่อหรือว่าฉันจะมา..!!!”

     เมื่อพระเณรที่เตรียมการต้อนรับได้ฟังดังนั้น ก็เรียนท่านกลับไปว่า “ผมก็ไม่ทราบขอรับ แต่หลวงพ่อท่านสั่งให้จัดอาสนะไว้ต้อนรับพระเดชพระคุณ โดยบอกว่า จัดที่ไว้..ธรรมดิลก (สมเด็จป๋า) จะมา" ซึ่งก็ไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว

 

 


จากหนังสือ อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011376698811849 Mins