พิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหารัตนวิหารคด 32

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0010344346364339 Mins