พิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหารัตนวิหารคด 32

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2561

พิธีหล่อเทียนพรรษา พุทธศักราช 2561
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ มหารัตนวิหารคด 32 วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

พิธีหล่อเทียนพรรษา พุทธศักราช 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหารัตนวิหารคด 32 วัดพระธรรมกาย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร