พิธีถวายประทีปโคมไฟในเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2561