ทาน ศีล ภาวนา

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2561

ทาน ศีล ภาวนา
 


         ทานมโย บุญคือความบริสุทธิ์สำเร็จด้วยทาน ฉกามาวจโร เป็นเหตุให้เกิดในกามาวจร  ๖ ชั้น  ทานเป็นเหตุให้เกิดในกามาวจร  ได้รับความสุขยิ่งใหญ่ไพศาลขึ้นไปเป็นลำดับ  เพราะทานส่งให้

         สีลมโย บุญคือความบริสุทธิ์แล้วสำเร็จด้วยศีล  ศีลสำเร็จแล้วเป็นเหตุให้เกิดในชั้นอกนิฏฐาภพพรหม  ชั้นที่ ๑๖ โน้น

         ภาวนามโย บุญคือความบริสุทธิ์สำเร็จด้วยการเจริญภาวนา  อมตผโล เป็นผลที่จะได้บรรลุถึงชั้นนิพพาน  สำเร็จภาวนาแล้วเป็นผล  จะให้มนุษย์ถึงชั้นนิพพาน

         ทานให้สำเร็จในสวรรค์ ๖ ชั้น  ศีลให้สำเร็จในพรหม ๑๖ ชั้น  ภาวนาให้สำเร็จนิพพาน  ให้สำเร็จผลนิพพานทีเดียว  นี่ต้องวางหลักไว้อย่างนี้ 

         เมื่อได้รู้หลักอย่านี้เป็นข้อสำคัญ  ทาน  ศีล ภาวนา เหล่านี้เป็นข้อสำคัญนัก  ให้ถึงสุขอันไพบูลย์ได้  สุขอันเป็นส่วนเต็มที่ได้ 

         เพราะทานก็จะต้องส่งผลไปถึงแค่สวรรค์  เมื่อถึงแค่สวรรค์แล้ว 

         ศีลก็ต้องส่งผลให้ไปถึงแค่ชั้นอกนิฏฐารูปพรหม

         ส่วนภาวนาก็ส่งผลให้ถึงนิพพาน  เมื่อถึงนิพพานแล้ว  ก็จะได้รับส่งอันวิเศษไพศาลทีเดียว

         นี่เป็นชั้นชั้นไปดังนี้ 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "สติปัฏฐานสูตร"
๓ ตุลาคม ๒๔๙๗

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017312169075012 Mins