นิพพาน

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2561

นิพพาน
 

นิพพาน , dhammakaya , Dhammakaya Temple , Meditation , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วิสุทธิวาจา , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , คู่มือสมภาร , นิพพาน


     นิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างออกไปจากโลกายตนะและอายตนะทั้ง ๖ ทั้ง ๑๒ นั้น  เป็นอายตนะที่สูงกว่าวิเศษกว่าอายตนะอื่น  แต่ก็ทำหน้าที่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  คือ  โลกายตนะทำหน้าที่ดึงดูดสัตว์โลกที่ยังมีความผูกพันอยู่กับโลกไว้  ไม่ให้พ้นไปจากโลกได้ 

     ส่วนอายตนะ คือ  ตา  หู  จมูก ลิ้น กาย ใจ  ที่ทำหน้าที่ดึงดูดรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณ์ ตามหน้าที่ของตน 

     และในทำนองเดียวกัน  อายตนะนิพพานก็มีหน้าที่ดึงดูดพระพุทธเจ้า  พระอรหันต์เข้าไปสู่อายตนะของตน 

     สถานอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเรียกว่า "อายตนะนิพพาน"

     ส่วนพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ในอายตนะนิพพานนั้น เราเรียกว่า "พระนิพพาน"

 

จากพระธรรมเทศนาย่อ "คู่มือสมภาร"
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032222247123718 Mins