๔๘ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2561

ทรัพย์ที่เรานำออกด้วยการบริจาค
สิ่งที่เราจะได้ตอบแทนกลับมา
คือ บุญกุศล
ทำให้เรามีความสุขและความสำเร็จ
ไปทุกภพทุกชาติ

 


 

๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0046628514925639 Mins